RODO

RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym formularzu, przez świadomo.pl Agnieszkę Siemianów- Szkarłat, oraz Krzysztofa Szarłat w celach związanych z wykonywaniem usług sesji z technik uwalniania emocji.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2013r., poz. 1422 ze zm.) od świadomo.pl Agnieszkę Siemianów- Szkarłat, oraz Krzysztofa Szarłat

Dane osobowe przetwarzane są w celu dopasowania i przesłania aktualnej oferty usług , na podstawie udzielonej zgody poprzez wypełnienie powyższego formularza, oraz w celach marketingowych w postaci: ofert promocyjnych, informacji o nowych produktach, przesyłanych drogą email.

Odbiorcą danych osobowych będą: świadomo.pl Agnieszkę Siemianów- Szkarłat, oraz Krzysztofa Szarłat, personel świadomo.pl Agnieszkę Siemianów- Szkarłat, oraz Krzysztofa Szarłat oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, która jest możliwa poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres swiadomo.pl@gmail.com żądania wraz z podaniem danych użytkownika.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres swiadomo.pl@gmail.com żądania wraz z podaniem danych użytkownika oraz wniesienia skargi do: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwości przedstawienia oferty i informacji handlowych dotyczących działalności świadomo.pl Agnieszkę Siemianów- Szkarłat, oraz Krzysztofa Szkarłat.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.