Zgoda uczestnika na udział w ” Hawkins Sunday” 

Dobrowolnie zgadzam się na udział w spotkaniach „Hawkins Sunday”, w każdą niedzielę między 20:00 – 21:00 w 2023 roku. 

Jestem świadomy/świadoma, że Proces Uwalniania Emocji, który będzie praktykowany podczas tych spotkań, może prowadzić do okresowego i znacznego odczuwania emocji.

Rozumiem, że uczestnictwo w tych spotkaniach ma na celu wsparcie emocjonalne, rozwój osobisty i duchowy, ale nie jest to profesjonalna terapia ani porada psychologiczna.

Jestem świadomy/świadoma, że uczestnictwo w Procesie Uwalniania Emocji może prowadzić do intensywnego doświadczania emocji, w tym do odczuwania smutku, gniewu, strachu, lęku, radości, miłości, wdzięczności i innych. Akceptuję, że mogą wystąpić wahania nastroju oraz możliwość doświadczania uczuć trudnych do zrozumienia lub wyrażenia.

Jestem odpowiedzialny/odpowiedzialna za moje własne uczucia, decyzje i działania podczas uczestnictwa w „Hawkins Sunday”. 

Zobowiązuję się do poszanowania prywatności i korzystania z kursu wyłącznie do własnej dyspozycji. Zobowiązuję się nie udostępniać materiałów z kursu Hawkins Sunday zgodnie z zasadą uczciwości. 

W przypadku, gdy potrzebuję profesjonalnej pomocy psychologicznej, zobowiązuję się do skonsultowania się z odpowiednim specjalistą.

Akceptując powyższe warunki, zgadzam się na udział w „Hawkins Sunday” oraz na przestrzeganie ustalonych zasad.

Data:  01.04.2023