Przywracanie zdrowia poprzez uwalnianie emocji i kasowanie fałszywych programów według nauk Davida R. Hawkinsa

Żyj świadomie

Według Davida R. Hawkinsa, cenionego amerykańskiego psychiatry i duchowego nauczyciela, nasze zdrowie zależy od emocji, które przechowujemy, i przekonań, które pielęgnujemy. Ten post wprowadzi nas w unikalną filozofię Hawkinsa, która łączy duchowość, naukę i psychologię, by zrozumieć i leczyć choroby zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym.

Rozumienie Emocji wg Hawkinsa

Możemy przebywać w różnych stanach energetycznych – są one odpowiedzialne za nasze zdrowie, samopoczucie oraz ilość energii. Hawkins w swoim dziele „Siła czy Moc” udowadnia, że różne emocje i uczucia mają różną moc, mierzoną na Mapie Poziomów Świadomości. Negatywne emocje, takie jak strach, gniew czy zazdrość, mają niską moc i mogą wpływać na nasze zdrowie. Wyższe uczucia , takie jak miłość, radość i pokój, mają większą moc, wpływając na nasze dobre samopoczucie i zdrowie.

Uwalnianie Emocji

Podstawą przywracania zdrowia jest uwalnianie emocji. Fałszywe programy i przekonania często prowadzą do negatywnych emocji, które z czasem mogą manifestować się jako choroby. Przez proces introspekcji, możemy identyfikować te emocje, akceptować je, a następnie je uwolnić. Ten proces może zająć trochę czasu i wymagać wsparcia terapeuty, ale jest kluczowy dla uzdrowienia.

Introspekcja

Hawkins podkreśla znaczenie introspekcji w odkrywaniu fałszywych programów i przekonań. Przez medytację, refleksję i uważność, możemy zidentyfikować nasze ukryte przekonania, które mogą prowadzić do negatywnych emocji. Proces ten bardzo dobrze działa gdy zadajemy sobie pytanie takie jak np ” co myślę na swój temat” lub „” „co utrzymuję w umyśle co może szkodzić mojemu zdrowiu” a następnie wszystko wypisać na kartce papieru! Następnie, możemy zacząć proces kasowania tych fałszywych programów, zastępując je prawdziwymi przekonaniami, które służą naszemu zdrowiu i dobrobytowi.

Praktyka

Proces uwalniania emocji i kasowania fałszywych programów jest jak codzienna praktyka. Jak każda praktyka, wymaga cierpliwości, wytrwałości i zaangażowania. Na początku może to wydawać się trudne, ale z czasem zacznie przynosić owoce.

Wnioski

Podsumowując, zdrowie wg Hawkinsa to więcej niż tylko brak choroby. To stan harmonii między ciałem, umysłem i duchem, który jest możliwy do osiągnięcia.

Udostępnij wpis:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *