POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Twoich danych jest świadomo.pl Krzysztof Szkarłat z siedzibą w 34-450 Grywałd, ul. Żarnowiecka 45, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6792885654, REGON: 122871766. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@swiadomo.pl

Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem 34-450 Grywałd, ul. Żarnowiecka 45.

świadomo.pl szanuje prywatność swoich użytkowników i zobowiązuje się do odpowiedzialnego gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki  świadomo.pl gromadzi, wykorzystuje i chroni informacje osobiste użytkowników strony www.swiadomo.pl.

 

2. Jakie informacje gromadzimy?

świadomo.pl może gromadzić następujące informacje o użytkownikach:

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
 • Dane techniczne, takie jak adres IP, informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym i innych informacjach o urządzeniach użytkowników

Informacje o zachowaniach użytkowników na stronie, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, źródło ruchu

 

3. W jaki sposób wykorzystujemy te informacje?

świadomo.pl może wykorzystywać zebrane informacje w następujących celach:

 • Personalizacja treści i ofert dla użytkowników
 • Poprawa jakości usług i funkcjonalności strony
 • Komunikacja z użytkownikami, np. odpowiedzi na zapytania, wysyłka newsletterów
 • Realizacja zobowiązań prawnych, np. przechowywanie danych dla celów podatkowych

Anonimowe analizy statystyczne

 

4. Jak chronimy Twoje dane?

świadomo.pl stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub innymi formami naruszenia prywatności.

 

5. Udostępnianie danych osobowych

świadomo.pl może udostępniać dane osobowe stronom trzecim, takim jak dostawcom usług, w celu realizacji usług na rzecz użytkowników. Wszystkie strony trzecie są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich wykorzystania zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

 

6. Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych
 • Żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • Ograniczenia przetwarzania danych
 • Przenoszenia danych do innego administratora
 • Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Aby skorzystać z tych praw, użytkownicy mogą skontaktować się z świadomo.pl poprzez biuro@swiadomo.pl.

 

7. Cookies

świadomo.pl korzysta z plików cookie w celu poprawy funkcjonalności strony, personalizacji treści i analizy ruchu. Użytkownicy mogą zarządzać ustawieniami plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie niektórych plików cookie może wpłynąć na jakość korzystania ze strony.

 

8. Zmiany w Polityce Prywatności

świadomo.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, a użytkownicy zostaną poinformowani drogą e-mailową lub poprzez informację na stronie internetowej.

 

9. Dane kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy kierować do świadomo.pl pod adresem biuro@swiadomo.pl.

Data ostatniej aktualizacji: 11.04.2023