Polityka Prywatności Sesje Indywidualne

Polityka Prywatności

1. Administratorem Twoich danych jest ŚWIADOMO Agnieszka Siemianów-Szkarłat z siedzibą w 34-450 Grywałd, ul. Żarnowiecka 45, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6972164442, REGON: 381544058. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@swiadomo.pl

Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem 34-450 Grywałd, ul. Żarnowiecka 45.

świadomo.pl szanuje prywatność swoich użytkowników i zobowiązuje się do odpowiedzialnego gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki  świadomo.pl gromadzi, wykorzystuje i chroni informacje osobiste użytkowników strony www.swiadomo.pl.

2. Jakie informacje gromadzimy?

świadomo.pl może gromadzić następujące informacje o użytkownikach:

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
 • Dane techniczne, takie jak adres IP, informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym i innych informacjach o urządzeniach użytkowników

Informacje o zachowaniach użytkowników na stronie, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, źródło ruchu

3. W jaki sposób wykorzystujemy te informacje?

świadomo.pl może wykorzystywać zebrane informacje w następujących celach:

 • Personalizacja treści i ofert dla użytkowników
 • Poprawa jakości usług i funkcjonalności strony
 • Komunikacja z użytkownikami, np. odpowiedzi na zapytania, wysyłka newsletterów
 • Realizacja zobowiązań prawnych, np. przechowywanie danych dla celów podatkowych

Anonimowe analizy statystyczne

4. Jak chronimy Twoje dane?

świadomo.pl stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub innymi formami naruszenia prywatności.

5. Udostępnianie danych osobowych

świadomo.pl może udostępniać dane osobowe stronom trzecim, takim jak dostawcom usług, w celu realizacji usług na rzecz użytkowników. Wszystkie strony trzecie są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich wykorzystania zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

6. Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych
 • Żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • Ograniczenia przetwarzania danych
 • Przenoszenia danych do innego administratora
 • Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Aby skorzystać z tych praw, użytkownicy mogą skontaktować się z świadomo.pl poprzez biuro@swiadomo.pl.

7. Cookies

świadomo.pl korzysta z plików cookie w celu poprawy funkcjonalności strony, personalizacji treści i analizy ruchu. Użytkownicy mogą zarządzać ustawieniami plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie niektórych plików cookie może wpłynąć na jakość korzystania ze strony.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

świadomo.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, a użytkownicy zostaną poinformowani drogą e-mailową lub poprzez informację na stronie internetowej.

9.Dodatkowe Warunki

 • W przypadku rezerwacji sesji mniej niż 24 godziny przed zaplanowanym terminem, zastrzegamy sobie prawo do zmiany daty lub godziny spotkania.
 • Informujemy, że początek sesji indywidualnej może ulec niewielkiemu opóźnieniu z powodu dążenia do dokończenia poprzedniej sesji w pełnym wymiarze

 

10. Zasady dotyczące anulacji sesji i zwrotu środków

W przypadku anulacji sesji indywidualnej na mniej niż 24 godziny przed zaplanowanym terminem realizacji usługi, Użytkownik nie będzie uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów oraz nie będzie możliwe przeniesienie sesji na inny termin. Ta zasada ma zastosowanie zarówno do sesji płatnych, jak i tych objętych promocjami lub specjalnymi ofertami.

9. Dane kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy kierować do świadomo.pl pod adresem biuro@swiadomo.pl.

Data ostatniej aktualizacji: 04.01.2024

 

Zgoda uczestnika na udział w ” Świadomych Czwartkach” 

Dobrowolnie zgadzam się na udział w spotkaniach „Świadomych Czwartkach” w 2024. 

Jestem świadomy/świadoma, że Proces Uwalniania Emocji, który będzie praktykowany podczas tych spotkań, może prowadzić do okresowego i znacznego odczuwania emocji.

Oświadczam że jestem, jako uczestnik, świadomy zagadnień i emocji jakie będą poruszane. Oświadczam również, że mój stan psychiczny jest odpowiedni do wykonywania ćwiczeń, które mogą wyzwolić silne emocje. 

Rozumiem, że uczestnictwo w tych spotkaniach ma na celu wsparcie emocjonalne, rozwój osobisty i duchowy, ale nie jest to profesjonalna terapia ani porada psychologiczna.

Jestem świadomy/świadoma, że uczestnictwo w Procesie Uwalniania Emocji może prowadzić do intensywnego doświadczania emocji, w tym do odczuwania smutku, gniewu, strachu, lęku, radości, miłości, wdzięczności i innych. Akceptuję, że mogą wystąpić wahania nastroju oraz możliwość doświadczania uczuć trudnych do zrozumienia lub wyrażenia.

Jestem odpowiedzialny/odpowiedzialna za moje własne uczucia, decyzje i działania podczas uczestnictwa w „Świadomych Czwartkach”. 

Zobowiązuję się do poszanowania prywatności i korzystania z kursu i nagrań wyłącznie do własnej dyspozycji. Zobowiązuję się nie udostępniać materiałów z kursu Świadome Czwartki zgodnie z zasadą uczciwości. 

W przypadku, gdy potrzebuję profesjonalnej pomocy psychologicznej, zobowiązuję się do skonsultowania się z odpowiednim specjalistą.

Firma świadomo.pl Krzysztof Szkarłat jest firmą edukacyjną i w taki sposób należy traktować treści i ćwiczenia. W razie problemów psychicznych należy skontaktować się z psychiatrą.

Jestem świadomy/a, że w przypadku wykupienia pakietu o wartości 499 zł lub 549 zł, przysługuje sesja indywidualna, która musi zostać zrealizowana w czasie 45 dni od daty zakupu, w przeciwnym razie sesja przepada.

Akceptując powyższe warunki, zgadzam się na udział w „Świadomych Czwartkach” oraz na przestrzeganie ustalonych zasad.

Data: 04.07.2024

 

Zgoda i Regulamin uczestnika na udział w ” Hawkins Sunday” 

Dobrowolnie zgadzam się na udział w spotkaniach „Hawkins Sunday”, w każdą niedzielę między 20:00 – 21:00 w 2023 roku. 

Jestem świadomy/świadoma, że Proces Uwalniania Emocji, który będzie praktykowany podczas tych spotkań, może prowadzić do okresowego i znacznego odczuwania emocji.

Rozumiem, że uczestnictwo w tych spotkaniach ma na celu wsparcie emocjonalne, rozwój osobisty i duchowy, ale nie jest to profesjonalna terapia ani porada psychologiczna.

Jestem świadomy/świadoma, że uczestnictwo w Procesie Uwalniania Emocji może prowadzić do intensywnego doświadczania emocji, w tym do odczuwania smutku, gniewu, strachu, lęku, radości, miłości, wdzięczności i innych. Akceptuję, że mogą wystąpić wahania nastroju oraz możliwość doświadczania uczuć trudnych do zrozumienia lub wyrażenia.

Jestem odpowiedzialny/odpowiedzialna za moje własne uczucia, decyzje i działania podczas uczestnictwa w „Hawkins Sunday”. 

Zobowiązuję się do poszanowania prywatności i korzystania z kursu wyłącznie do własnej dyspozycji. Zobowiązuję się nie udostępniać materiałów z kursu Hawkins Sunday zgodnie z zasadą uczciwości. 

W przypadku, gdy potrzebuję profesjonalnej pomocy psychologicznej, zobowiązuję się do skonsultowania się z odpowiednim specjalistą.

Firma Świadomo.pl Krzysztof Szkarłat jest firmą edukacyjną i w taki sposób należy traktować treści i ćwiczenia. W razie problemów psychicznych należy skontaktować się z psychiatrą.

Firma Krzysztof Szkarłat Świadomo.pl nie ponosi odpowiedzialności za stan emocjonalny i psychiczny klientów. Usługi mają charakter edukacyjny. W razie problemów natury psychicznej lub zdrowotnej należy skontaktować się ze specjalistą.

Oświadczam że jestem, jako uczestnik, świadomy zagadnień i emocji jakie będą poruszane. Oświadczam również, że mój stan psychiczny jest odpowiedni do wykonywania ćwiczeń, które mogą wyzwolić silne emocje. 

Spotkania Hawkins Sunday, nie są nagrywane. Istnieje tylko możliwość dołączenia live, poprzez link do platformy Google Meet, które otrzymacie Państwo po zakupie produktu.

Akceptując powyższe warunki, zgadzam się na udział w „Hawkins Sunday” oraz na przestrzeganie ustalonych zasad.

Data:  04.07.2024

Regulamin Sesji Indywidualnych z Technik Uwalniania Emocji

Gwarantuję całkowitą anonimowość. Państwa dane nigdy nie będą udostępniane, przekazywane, przetwarzane ani sprzedawane.

1. Przystępując do korzystania z Usługi, Klient akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Agnieszką Siemianów-Szkarłat, oraz Krzysztofem Szkarłat, a Klientem.

3. Z usług mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w pełni zdrowe, nie będące w żadnej terapii medycznej psychologicznej, psychiatrycznej, itp., w szczególności wspomaganej lekami. 

4. Uzyskanych informacji nie można traktować, jako profesjonalnej opieki czy pomocy medycznej. W trakcie sesji Prowadząca zadaje pytania, wywołujące różnego rodzaju emocje, które należy uwolnić. Klient ponosi 100% odpowiedzialność za wykorzystanie poznanej techniki uwalniania co oznacza, że efekty procesu należą w pełni do Uczestnika. 

5. Prowadząca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych informacji, w tym  na temat jego wieku (pełnoletność) oraz na temat pełnej zdolności do czynności prawnych oraz jego stanu zdrowia psychicznego.

6. Klient może uzyskać możliwość świadczenia na jego rzecz usług w formie Sesji z Technik Uwalniania On-Line. Wygląda to w następujący sposób: po zapoznaniu się z „Informacją „o technice i zaakceptowaniem regulaminu oraz opłaceniem spotkania i ustaleniu terminu, wysyłany jest na wskazany przez Klienta  e-mail link do spotkania. Spotkanie trwa 1 godzinę. Prowadząca dokłada wszelkich starań, żeby świadczone usługi były na najwyższym poziomie.

7. Opłatę w wysokości 250 zł za godzinę należy dokonać na przesłany numer konta przed spotkaniem.  Numer konta 07 1090 1665 0000 0001 4411 3473, w tytule przelewu proszę wpisać imię i termin spotkania.

8. Prowadząca wystawi na żądanie Klienta rachunek, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jego wystawienia.

9.  Prowadząca szkolenie zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, uzyskane w ramach sesji.

10. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie.

11.  Świadomo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników Serwisu.

12. Firma Krzysztof Szkarłat Świadomo.pl nie ponosi odpowiedzialności za stan emocjonalny i psychiczny klientów. Usługi mają charakter edukacyjny. W razie problemów natury psychicznej lub zdrowotnej należy skontaktować się ze specjalistą.

13. Przystępując do usługi Klient akceptuje powyższe warunki Regulaminu oraz RODO.

14. Rezerwacja terminu sesji indywidualnej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu, oraz zobowiązania do wpłaty zadatku w wysokości 50 złotych, na numer konta podany w sekcji ZAPISY I PŁATNOŚCI.